855 words • 4~7 min read

Jsou elektrické automobily skutečně budoucností?


Je jasné, že automobilový průmysl se musí zmÄ›nit. Å kody, které páchá na životním prostÅ™edí, již zaÄínají být neúnosné, nehledÄ› na snižující se zásoby ropy, a tedy i pohonných hmot. NejoptimistiÄtÄ›jší průzkumy pÅ™edpokládají, že ropa dojde v horizontu 30 – 50 let, a to je hodnÄ› málo.

 

Je vÅ¡ak pravdou, že vlády pÅ™ijímají hned nÄ›kolik opatÅ™ení, kterými se snaží tento problém vyÅ™eÅ¡it. Jedním z nich jsou stále přísnÄ›jší emisní limity, avÅ¡ak ty vzhledem k rostoucímu poÄtu vozidel na silnicích příliÅ¡ nefungují. Tím dalším, o co se snaží, je pÅ™echod na elektromobilitu.

 

starší vůz se spalovacím motorem

 

Tento krok je již v takovém stádiu, že se zaÄíná plánovat rok zákazu prodeje aut se spalovacím motorem, nejprve samozÅ™ejmÄ› tÄ›ch nových, po nÄ›kolika letech budou následovat ta ojetá. A to se mnoha Å™idiÄům nelíbí.

 

Zdá se však, že bez ohledu na jejich protesty to bude naše budoucnost, pokud se podaří vyřešit problémy, které elektrické automobily stále mají – především pak nízkou životnost baterie a nákladnost její výměny. To však není nic, co by se díky technologickému pokroku nedalo zvládnout.

 

palubní deska elektrického automobilu

 

JistÄ›, tento pÅ™echod nebude ani zdaleka levný Äi bezbolestný. Bude nutné investovat do vybudování mnohem hustší sítÄ› dobíjecích stanic, stejnÄ› jako investovat do výzkumu a vývoje technologií s elektromobilitou spojených.

 

S nejvÄ›tší pravdÄ›podobností se nevyhneme ani nutnosti dotací výrobcům, aby tito mohli snížit ceny. Aby byl totiž pÅ™echod na elektrické automobily možný, musí se tyto nejprve stát dostupnými pro běžného ÄlovÄ›ka. Zatím je vÅ¡ak jejich cena příliÅ¡ vysoká, než aby si je lidé mohli dovolit, a ty ojeté mají velmi nízkou životnost, právÄ› kvůli baterii.

 

Již dnes je vÅ¡ak jasné, že se tyto problémy podaří bÄ›hem nÄ›kolika následujících let odstranit, a že tento typ automobilů se stane na naÅ¡ich silnicích běžným zjevem. Koneckonců, stejnÄ› se cítili lidé, když zaÄínaly první automobily a oni se nechtÄ›li vzdát svých koní. I zde totiž platí, že pokrok zkrátka nezastavíme.