642 words • 2~3 min read

Zhotovíme atypické zimní zahrady


Zimní zahrady urÄené pro celoroÄní užívání, s dobrou orientací na svÄ›tové strany, a s kvalitní izolací, mohou zvládnout dobÅ™e vyrovnat energetické ztráty. Je to tak proto, že ztráty vzniklé nutností vytápÄ›ní ve sluneÄnÄ› nepříznivých dnech se vyrovnají působením sluneÄních paprsků ve dnech sluneÄných.
Pokud si zvolíme nevytápÄ›ný sezonní druh zimní zahrady, uÅ¡etříme v chladných dnech za energie. DobÅ™e vyrovnáme teplotní rozdíly mezi interiérem domu a venkovním prostÅ™edím, ale nebudeme moct tento prostor využít celoroÄnÄ›.

CeloroÄní využití

Je proto zapotÅ™ebí se dobÅ™e zamyslet nad úÄelem stavby zimní zahrady. CeloroÄní využívání je velice příjemné. Klidné relaxaÄní posezení v místnosti plné zelených rostlin s dobrým výhledem do přírody nebo do zahrady, je balzámem na duÅ¡i a nervy.