834 words • 4~6 min read

Sportující žena


PÅ™estože nÄ›které sporty byly donedávna ženám na vrcholové úrovni odepÅ™ené, zmÄ›na nastala a pokraÄuje. Dokonce se nÄ›které dostaly na olympijské hry. A ženy v nich získávají první zlaté medaile. Box je jedním z nich a žena v ringu jeÅ¡tÄ› pořád vzbuzuje hodnÄ› obdivu. Tento tvrdý sport byl dlouhý Äas výsadou mužů. A ženy se objevovaly jenom v publiku. A to jeÅ¡tÄ› v malém poÄtu. Ani tenis nebyl dlouhou dobou sportem, ve kterém se na mezinárodních turnajích objevovaly ženy, které se na kurtech postavily proti mužům. PÅ™estože první dvouhry z nich umožňovaly ženám příznivÄ›jší podmínky, hradba byla pÅ™ekonána.

Sportující žena

I když ženská a mužská verze mnoha týmových sportů bývá rozdílná nejen na první pohled, ale i co se pravidel týká, mnohé získávají na stále vÄ›tší oblibÄ›. Lední hokej je jedním ze sportů, ve kterém už i v naší republice vyrostla generace žen, která z mistrovství svÄ›ta vozí ocenÄ›ní. Ženy hokejistky sice mají povinnost na led vyjíždÄ›t v celoobliÄejových maskách. A rovněž bodyÄek je u nich zakázaný tah. Fotbal je dalším sportem, do kterého nastoupily ženské jedenáctky. A lze říct, že i v tomto sportu se jim daří dobÅ™e. Fotbalová ženská družstva jsou už dneska rozeseta po celém svÄ›tÄ› a pořádaná mistrovství bývají obsazena tÄ›mi nejlepšími.

Mistrovství světa v lyžování

PÅ™estože i v lyžování je mezi mužskými a ženskými disciplínami velký rozdíl a jeÅ¡tÄ› donedávna se tvrdilo, že by na těžkých sjezdovkách nemÄ›ly ženy žádnou Å¡anci, už i v tomto sportu dochází k narovnání. Velké pozdvižení vzbudil v souÄasné dobÄ› nápad jedné z nejlepších sjezdových lyžaÅ™ek svÄ›ta, která požádala o povolení startu mužského sjezdu SvÄ›tového poháru. Se vÅ¡emi podmínkami, které jsou platné pro muže. Jediným sportem, ve kterém nepanují jakékoliv rozdíly mezi muži a ženami, je kolektivní míÄová hra korfbal. V jednom týmu se tu na hÅ™iÅ¡ti setkávají a spoleÄných vítÄ›zství se snaží spoleÄnÄ› dosáhnout. Ideální sportovní disciplína pro manželské páry.