865 words • 4~6 min read

Špatná politika


Politika je něco, o co se zajímá opravdu hodně lidí, ale v poslední době na politiku také každý nadává. A já se tomu nedivím, kdybych mohla, tak bych celou politiku úplně změnila. Mě se na politice nelíbí to, že se tam jenom každý hádá. Vždycky, když někdo něco řekne a nebo někdo něco udělá, tak druhé straně se tohle zase vůbec nelíbí. Já chápu, že každý chce, aby bylo po jeho. Tohle je naprosto normální, ale zase také není normální, aby se lidé stále jenom hádali a aby nevěděli, co mají vůbec dělat. Proto jsem si řekla, že nejlepší by bylo, kdyby se lidé všichni uklidnili. Kdyby se uklidnili a také si podali navzájem pomocnou ruku. Jenomže bohužel tohle v politice asi nejde. V politice tohle asi nefunguje, protože v politice se každý asi musí hádat a dohadovat a dělat ze sebe šašky jako v cirkuse. Já sama jsem si řekla, že kdybych byla v politice, tak bych se asi zbláznila.

Politika by měla být klidná.

Já bych v politice asi být nemohla, protože já jsem strašný cholerik, takže já bych tam asi všechny zmlátila a potom bych byla v televizi, jako nějaký odstrašující případ, kdy mlátím politiky. Jenomže já si to nemůžu. Já už jsem se takhle s cholerickou a s divokou horkou hlavou narodila. Nicméně, ale abych se vrátila k politice. Politika je něco, co je tady opravdu odpradávna a dokonce už i v patmáctém století tady už byly různé politické názory a politické odkazy.

Politika by se měla sjednotit.

Politika tady byla vlastnÄ› i pÅ™ed Kristem, ale tohle už je nÄ›co jiného. Takováhle politika, jaká je dnes, je nÄ›kdy až tak na úrovni devatenáctého století, kdy už se to dávalo do takové podoby, jako je tomu dnes. NicménÄ› ale Å™eknu vám, že kdybych byla politik, tak bych asi toho zmÄ›nila. HodnÄ› také je Å¡koda, že také tÅ™eba každý ÄlovÄ›k nemůže nÄ›co zmÄ›nit. SamozÅ™ejmÄ›, že vždycky jenom k lepšímu. Já si myslím, že kdybych byla já prezidentka anebo premiér, že by svÄ›t byl opravdu o nÄ›co lepší a také Å¡Å¥astnÄ›jší a veselejší.