884 words • 4~7 min read

Plánujeme dovolenou


Také jde o to, zajistit si místo. I když sice z nÄ›kterých pramenů z internetu víme, že jsme národ chudáků a skoro nemáme co jíst, jsou vÅ¡echny hotely, kempy a další druhy ubytování beznadÄ›jnÄ› vyprodány. Inu, je pravda, že na atraktivních místech to může být zahraniÄní klientela.  

Takže pokud si pÅ™esnÄ› neurÄíme hranici, která slovo laciná vyjadÅ™uje, nepohneme se z místa. A navíc na to má každý ÄlovÄ›k jiný názor. Obzvlášť ten, co má platit a ten který platbu pÅ™ijímá. Majitelé kempu musí být drazí, protože mimo sezónu jinam dÄ›lat nepůjdou, a tak se musí zásobit penÄ›zi na zimu. Taktéž ti, kteří ubytovávají jen v sezónÄ›. A ti ostatní? Ti jsou drazí jen tak. Protože hamty hamty. OstatnÄ›, nikdo nás nenutí se ubytovat zrovna u nich.  

stanový kemp

Hranice pÄ›ti set korun za nocleh bude pro nás tedy pÅ™ijatelná a ÄistÄ› pro náš Älánek ji bude používat.  

Pod tuto Äástku nÄ›co sehnat by snad jeÅ¡tÄ› v létÄ› jít mÄ›lo, ale pÅ™edpokládám, že pouze v kempech. Bez pohodlí, bez vymožeností, bez wi-fi signálu, prostÄ› systém, jsi tu jen na pÅ™espání. Dlužno vÅ¡ak podotknout, že kempaÅ™ s tím poÄítá, a že nÄ›které kempy jsou vybaveny dobÅ™e. Ale také dražší.  

rodinná chata v kempu

Možná oÄekáváte nÄ›jaký tip na takový kemp, jenže ten jednoznaÄnÄ› dát nelze. LetoÅ¡ní sezóna jeÅ¡tÄ› nezaÄala a ceny nejsou zveÅ™ejnÄ›ny. Jaké budou se uvidí. PÅ™edpokládám vzestup, jak jinak. Za vyprání prostÄ›radla a povleÄení je nutno nÄ›co naúÄtovat. OvÅ¡em nÄ›kde je k tomu i teplá voda, úklid chatky a tak podobnÄ›.  

Jako laciný mohu doporuÄit kemp Maria panna ve Skále na MoravÄ›, nebo kemp u hradu Trosky. VÅ¡ude je hezky a základní vÄ›ci byly v cenÄ›. Jako tomu bylo letos v roce 2023. Jako to bude dále, to se uvidí. Budeme jen doufat, že ceny pÅ™es pÄ›t set korun nepůjdou, ale zda se toto přání vyplní, to ukáže až Äas. MnÄ› osobnÄ› nezbývá nic jiného, než vám popřát hezkou a nemoc drahou dovolenou.