909 words • 5~8 min read

Bydlení potřebuje úplně každý člověk


Bydlení je pro každého ÄlovÄ›ka opravdu velice důležité, protože hlavnÄ› každý ÄlovÄ›k potÅ™ebuje stÅ™echu nad hlavou, potÅ™ebuje nÄ›kde bydlet. AÅ¥ už bydlíme kdekoliv, nÄ›kde v karavanu nebo v nÄ›jakém mobilheimu, v nÄ›jakém domÄ›, bytovce. NÄ›kdo prostÄ› bydlí i v garáži, ze své zkuÅ¡enosti už jsem nÄ›kolikrát slyÅ¡ela, že tÅ™eba nÄ›které maminky s dÄ›tmi prostÄ› žijí tÅ™eba i v garáži, protože nemají prostÄ› stÅ™echu nad hlavou a prostÄ› potÅ™ebují se nÄ›kde schovat. SamozÅ™ejmÄ› vždycky je potÅ™eba i pÅ™esto, že budete nÄ›kde v garáži s dÄ›tmi, potÅ™eba najít opravdu to stabilní bydlení, hlavnÄ› pro ty dÄ›ti, protože ty dÄ›ti vÅ¡echno vnímají.

Bydlení

A samozÅ™ejmÄ›, hlavnÄ› je důležité mít u sebe vždycky tu mámu, protože ta máma je nejdůležitÄ›jší pro život. Ale opravdu se snažit, jako maminka, prostÄ› najít nÄ›jaké Å™eÅ¡ení, zkusit tÅ™eba obvolat i nÄ›jakou kamarádku, která prostÄ› vám pomůže, abyste tÅ™eba nebydlela v garáži. Protože pokud tam budete bydlet, tak potom může pÅ™ijít sociální pracovnice, která prostÄ› zajistí, aby vám prostÄ› tÅ™eba odebrali dÄ›ti, pokud jsou opravdu hodnÄ› malé a prostÄ› jeÅ¡tÄ› nerozumí niÄemu, tak prostÄ› ty dÄ›ti budou odebrány a je to velice drastické. Proto to bydlení je opravdu velice potÅ™eba, protože každý musí mít nÄ›jaké stabilní zázemí, rozhodnÄ› než bydlet v garáži, je lepší si opravdu koupit nÄ›jaký karavan, kde opravdu už máte i kuchyňku, prostÄ› máte tam nÄ›co zařízeného, postel atd. Máte tam teplo.

Bydlení

Protože opravdu v té garáži neudÄ›láte opravdu vůbec nic. Takže vždycky najít nÄ›jaké Å™eÅ¡ení, obvolat kamarádku a na doÄasnou dobu prostÄ› jít k nÄ›jaké kamarádce nebo se snažit nÄ›co troÅ¡ku naÅ¡etÅ™it, i pÅ™esto, že je taková tíživá situace. Protože opravdu každý ÄlovÄ›k potÅ™ebuje bydlení, a to nejenom maminky s dÄ›tmi, ale opravdu i běžný ÄlovÄ›k, protože prostÄ› každý ÄlovÄ›k potÅ™ebuje tu základní hygienu, ty základní potÅ™eby, které jsou prostÄ› potÅ™eba, a bez toho se prostÄ› ÄlovÄ›k neobejde. A každý potÅ™ebuje žít nÄ›jaký důstojný život, takže rozhodnÄ› urÄitÄ› vždycky je potÅ™eba najít nÄ›jaké Å™eÅ¡ení, a hlavnÄ› neÄekat, až se to samo vÅ¡echno vyklube, protože ono se samo nikdy nic nevyklube. My tomu musíme pomoct. Takže pokud opravdu chcete žít důstojný život jak sami, tak i pokud máte dÄ›ti, tak opravdu vždycky najít nÄ›jaké Å™eÅ¡ení, a uvidíte, že ono se to Äasem mnohem lépe spraví.