835 words • 3~4 min read

Stěhování strojů je náročná činnost


Stěhování strojů https://extra-services.eu/cz/stehovani-stroju-linek.html patří k nejobtížnějším úkonům této profesní činnosti. Zdaleka to není o tom popadnout kartonovou krabici a odnést ji do auta, zde je ve hře sled úkonů, na sebe navazujících v přesném sledu.

Vyměřování a propočet – stěhuje-li se například výrobní strojírenská linka, musí se začít projektem, protože jde o přemístění více strojů, které na sebe ve výrobním procesu navazují. Projekt se vytváří v součinnosti stěhovací i stěhované firmy. Součástí projektu je i přesné vyměřování pozic strojů a vytvoření pracovního postupu všech stěhovacích fází.

stěhování soustruhu

Odpojení strojů, fixace proti pohybu – samotné stěhování strojů začíná odpojením od inženýrských sítí (elektřina, hydraulika) a zafixováním pohyblivých částí. Následuje nakládka na stěhovací vozy a k tomu jsou zapotřebí speciální mechanismy o vysoké nosnosti. Transportovat na druhý konec republiky deset CNC soustruhů a podobných zařízení není jen tak a někdy se dokonce stěhují i velké strojírenské produkty, například parní či vodní turbíny a obří generátory.

Vyvažování – v procesu přemísťování velkých mechanismů se nesmí zapomenout na vyvážení, toto je velmi důležité zejména při procesu obrábění, kdy musí mít stroj zajištěné optimální pracovní podmínky.

elektrárna v Hooverově přehradě

Uvedení do zkušebního provozu – po zapojení strojů a přípravě k pracovní činnosti se provádí zkušební provoz a kontrolují se všechny potřebné záležitosti s tím související, což je také vyvrcholením úsilí obou firem, které se na stěhování podílejí, jak té stěhovací, tak i stěhované.

K přestěhování strojů je také nutné vyměřit dostatečný čas na přípravné i dokončovací práce a jsou situace, kdy je nutné přemísťovat stroje, zařízení a jejich části v nočních hodinách ve vymezeném silničním koridoru, někdy za asistence policie a systému plánovaných uzavírek. Jde zkrátka o mimořádné situace, které se neprovádí každý den, a kde také každá drobná chyba může vyvolat katastrofální následky.