941 words • 3~5 min read

Proč je klasické okno nejlepším způsobem odvětrávání

Jedním ze základních požadavků na jakoukoliv stavbu je možnost jejího rychlého odvětrávání Tauris Plus. Je to dáno především bezpečnostními důvody. I pokud odhlédneme od možného úniku plynu, v uzavřené místnosti se hromadí oxid uhličitý, zvláště pokud je v ní mnoho lidí – fakt, který zná mnoho školáků. Je tedy nutné zajistit přísun čerstvého vzduchu, kdykoliv je to potřeba.

Zdaleka nejčastějším způsobem, jak toho lze dosáhnout, je klasické okno. To lze v případě potřeby otevřít dokořán a vyčistit tak vzduch v místnosti, kdežto pokud je špatné počasí, například silný déšť a vítr, je možné jej mít zavřené a zabránit tak poškození věcí uvnitř.

prakticky každý dům má okna

V dnešní době však existuje i mnoho jiných, stejně účinných nebo dokonce účinnějších způsobů výměny vzduchu, avšak i přesto jsou, pokud je to jen trochu možné, preferována okna. A to má samozřejmě svůj důvod. Tím hlavním je nízká cena, nejen pořizovací, ale také téměř nulové náklady na údržbu. Jedná se tedy o absolutně nejlevnější řešení, což je něco, na čem záleží mnoha lidem. Přeci jen, peněz není nikdy nazbyt, a pokud je možné najít skutečně levné řešení, není důvod jej nezvolit.

možnost umělého odvětrávání

Není to však ani zdaleka jediné pozitivum. Tím dalším je fakt, že kromě čerstvého vzduchu propouští dovnitř také sluneční svit. A ten je pro člověka nejen nejpřirozenější, ale také je nejzdravější pro oči. Navíc se jím řídí i náš biorytmus, takže nebude rozhašený a nebudeme tak snadno ztrácet pojem o čase.

V neposlední řadě je tu i fakt, že manipulace s ním je velmi jednoduchá, a navíc nezávislá například na elektřině. Okno lze tedy použít i v případě, že nám vypadne proud. Navíc také v případě potřeby může představovat i únikovou cestu ven, například při požáru.

Rozhodně se tedy nelze divit, že je nalezneme kdekoliv, kde je to jen trochu možné. Jistě, najdou se místa, kde je nelze umístit, avšak těch je málo. Proto má okna drtivá většina všech budov, ať už minulých či současných.