967 words • 4~7 min read

Hádky s přáteli nebo kolegy jsou normální – Pokud vám je to líto, udobřete se! Jak na to?


V životÄ› se obÄas pohádáme s blízkými lidmi. Nemusí nás rozhodit jen hádky s přítelem nebo dÄ›tmi, ale tÅ™eba i s přáteli. Jak to vÅ¡echno napravit? 

Hádky s přáteli nebo kolegy jsou normální – Pokud vám je to líto, udobÅ™ete se! Jak na to? 

Mezilidské vztahy jsou nÄ›kdy opravdu hodnÄ› komplikované. Hádky ovlivňují náš život nejen v partnerství, nÄ›kdy se stane, že se do konfliktu dostaneme i s přáteli, kolegy v práci, rodinou nebo dÄ›tmi. Je to běžné, zatímco s tÄ›mi, se kterými bydlíme pod jednou stÅ™echou, je tÅ™eba Å™eÅ¡it konflikty okamžitÄ›, protože tichou domácnost nikdo nesnese dlouho, uspořádat si vztahy s kolegy Äi přáteli může být těžší. ZvláštÄ› pokud se ale pohádáme opravdu s dobrou kamarádkou, mrzí to a je také nutné vÅ¡echno napravit. Jak na to? 

ženy spolu

ProÄ jsem jí to jen Å™ekla tak přímo? 

Hádky mezi přáteli muži, nejsou tak Äasté, jako mezi kamarádkami ženského pohlaví. No jo, ženy dokážou být naÅ¡tvané, ukÅ™ivdÄ›né a uražené opravdu dlouho, zatímco muži se obvykle sejdou u jednoho stolu v oblíbené hospůdce a za chvíli jsou vÅ¡echny krize zažehnány. Navíc ženy se mezi sebou i hodnÄ› svěřují, povídají si skoro o vÅ¡em, no a nejÄastÄ›ji dochází k hádkám a rozporům ve chvíli, kdy se jedna rozhodne té druhé říci pravdu nebo jen svůj otevÅ™ený pohled na vÄ›c. Je jedno, proÄ se hádáte. UrÄitÄ› ale nechcete pÅ™ijít o dobrou kamarádku nebo nejlepší kolegyni z práce. Takže jak rozpory urovnat? 

parta kamarádek

Nic neřešte v návalu emocí 

Tak tohle ale platí vždy. Když jsme zrovna emoÄnÄ› rozhození, není dobré dále nÄ›co Å™eÅ¡it, vÄ›ci se obvykle jeÅ¡tÄ› více zhorší. Opravdu je lepší poÄkat, až emoce opadnou, dejte si tedy Äas, dejte Äas i proti stranÄ›. PoÄkejte klidnÄ› nÄ›kolik týdnů, nÄ›kdy ale staÄí jen pár dní. Není to o tom, kdo vydrží déle trucovat, urÄitÄ› to není ani o tom, kdo pÅ™ijde první s omluvou Äi vysvÄ›tlením. Chcete vy své vztahy urovnat? Pak jednejte, jednejte tehdy, kdy cítíte, že je ten správný Äas, ale nedÄ›lejte to hned po hádce. Už tÅ™eba o pár hodin pozdÄ›ji totiž vÅ¡echno budete vidÄ›t jinak. 

ZajdÄ›te si nÄ›kam na jídlo Äi skleniÄku a mluvte. Mluvte otevÅ™enÄ›, ale s citem. I když si stále myslíte, že pravdu máte, zvažte, zda na tom trvat. Ano, nÄ›kdy je tÅ™eba udÄ›lat malé ústupky, vždyÅ¥ vÅ¡ichni nemusí vÅ¡echno vidÄ›t stejnÄ›. Vzpomeňte si na to, co byste jinak mohli ztratit.