862 words • 4~6 min read

Rodina a vztahy


VÄ›dÄ›li jste o tom, že když udržujete opravdu dobré vztahy, tak je to dobré také pro vaÅ¡i psychiku? HodnÄ› lidí, když je tÅ™eba nervují, anebo už jsou velicí cholerici, tak potom jejich psychika opravdu hodnÄ› trpí. O tomhle vím své. Já jsem totiž opravdu veliký cholerik a právÄ› kvůli tomu, že jsem velký cholerik, tak mám kolikrát problémy ve Å¡kole, v zamÄ›stnání a také ve vztazích a nezáleží, jestli je to rodinný vztah a nebo partnerský vztah. Nebo vztah mezi dÄ›tmi! Bohužel mÄ› opravdu hodnÄ› mrzí, když tÅ™eba nÄ›kdy kÅ™iÄím na partnera a nebo na dÄ›ti. Nejvíce mÄ› to mrzí, když kÅ™eÄím právě na dÄ›ti, jenomže já si jednoduÅ¡e nedokáži pomoct, když mÄ› nÄ›co vytoÄí, tak samozÅ™ejmÄ› ihned vybouchnu. Ale nejlepší na tom je, že asi za dvacet vteÅ™in jsem zase úplnÄ› klidná. Potom toho ale vÅ¡eho lituji, jenomže logicky Äiny a slova už nejdou vzít zpátky.

Štěstí rodiny je důležité.

Takže mě to tÅ™eba trápí klidnÄ› i nÄ›kolik dní a klidnÄ› i týden. A nevím proÄ, ale jsem ráda, že moje rodina tohle chápe a berou v potaz to, že jsem prostÄ› cholerik. Také jsem dříve brala léky na uklidnÄ›ní, ale to vůbec nepodpoÅ™ilo to, abych mÄ›la lepší vztahy. Já si myslím, že když ÄlovÄ›k nemá dobré vztahy v rodinÄ›, tak je to veliká Å¡koda. Já bych samozÅ™ejmÄ› chtÄ›la mít dobré vztahy v rodinÄ›, ale stále se najdou tací lidi, kteří tÅ™eba nesnesou mou cholerickou povahu a potom to dopadá tak, že se se mnou hádají.

Dobré vztahy jsou důležité.

JednoduÅ¡e se jim tÅ™eba nelíbí moje názory, a to potom dopadá opravdu velice Å¡patnÄ›, protože když se mnou nÄ›kdo nesouhlasí, tak mě to straÅ¡nÄ› trápí a naÅ¡tvu se. Snažím se ovládat, chodila jsem také do kurzu sebeovládání. Myslím si, že lidé by také mÄ›li dbát na to, co si myslí a také udržovat co nejlepší vztahy, a to hlavnÄ› v rodinÄ› a v zamÄ›stnání. Tam se vyskytujete opravdu nejÄastÄ›ji. Není to jako mít dobré vztahy, tÅ™eba v obchodÄ› s prodavaÄkou. Tohle nemusí být, ale v rodinÄ› ano.